Zasiłek dla bezrobotnych i świadczenie przedemerytalne dla opiekunów osób niepełnosprawnych

387

Opiekunowie osób niepełnosprawnych będą mogli nabyć prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz do świadczenia przedemerytalnego – to zmiany zaproponowane przez MRPiPS. Projekt zmian jest na etapie konsultacji społecznych.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!