Zmiany prawa: co nowego w oświacie od 1 września 2013 r.?

346

Z początkiem roku szkolnego 2013/2014 wchodzą w życie ważne zmiany w prawie oświatowym – m.in. nowelizacja ustawy o systemie oświaty wynikająca z tzw. ustawy przedszkolnej, zmiany w nadzorze pedagogicznym, ocenianiu i promowaniu uczniów, egzaminach zewnętrznych oraz szereg innych, nowych i znowelizowanych, aktów wykonawczych. Na naszej stronie znajdą Państwo ujednolicone akty prawne i omówienia zmian.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!