zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Co nowego w prawie

Oświata: Zasady organizacji oddziałów przygotowawczych

W związku z aktualną sytuacją w Ukrainie, w dniu 12 marca br. została uchwalona ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wprowadzone przepisy stanowią rozwinięcie już istniejących regulacji, a ich celem jest...

Karta Nauczyciela przyjęta przez Senat

We wtorek wieczorem Senat przyjął nowelę Karty Nauczyciela z poprawkami. Średnie wynagrodzenie nauczycieli ma zostać zwiększone o 20 proc., a subwencja oświatowa - o 10 mld zł, a nie jak uchwalił Sejm - o 4,4 proc., a subwencja oświatowa o 1,67...

Organizacja opieki i nauki dla uchodźców. Nowe rozwiązania prawne

Dnia 12.03.2022 r. weszła w życie ustawa z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.). Zawarte w niej rozwiązania obowiązują, co...

MEiN: Zmiany w podstawach programowych

Minister Edukacji i Nauki podpisał trzy rozporządzenia wprowadzające m.in. nowy przedmiot historia i teraźniejszość oraz zmieniające podstawy programowe przedmiotów historia (zakres podstawowy i rozszerzony) oraz wiedza o społeczeństwie (zakres rozszerzony). Akty wykonawcze, o których mowa, to ... (...) : rozporządzenie MEiN...

Zasady organizacji oddziałów przygotowawczych dla uczniów z Ukrainy

Wprowadzone przepisy stanowią rozwinięcie już istniejących regulacji, a ich celem jest ułatwienie kształcenia uczniów obywatelstwa ukraińskiego w polskich szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych. Czym są oddziały przygotowawcze Dla uczniów przybywających z zagranicy, którzy nie znają języka polskiego lub znają go na poziomie...

Korekta subwencji oświatowej na rok 2022

Nowe zmiany wprowadzone w ramach ... (...) rozporządzenia MEiN z dn. 10.02.2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz.U. z 2022 r. poz. 352) dotyczą wskaźników zwiększających określonych...

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 marca 2022 r. pod pozycją 574 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 03.03.2022 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo...

MEiN: Nauka zdalna do końca ferii zimowych – gotowe przepisy

Zdalnie pracować będą również placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych i przedszkolaki kontynuują naukę w trybie stacjonarnym. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Przedłużający się okres trwania pandemii COVID-19 powoduje...

Odpisy na ZFŚS w 2022 r. i wyższa podstawa naliczania

Odpowiednie regulacje w tym zakresie zostały zawarte w tzw. ustawie ... (...) okołobudżetowej, czyli w ustawie z dn. 17.12.2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (Dz.U. poz. 2445). Na podstawie art. 56 tej ustawy dodano...

Powrót do nauki zdalnej dla części uczniów, a ferie trwają

Od czwartku, 27 stycznia do 27 lutego br. wszyscy uczniowie klas 5-8 i szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych będą mieli zajęcia w formie zdalnej. Przedszkolaki i uczniowie klas 1- 4 szkół podstawowych będą kontynuowali kształcenie w trybie stacjonarnym. Obserwując...

Najnowsze

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w e-Urzędzie Skarbowym

W serwisie e-Urząd Skarbowy (e-US) udostępniliśmy wniosek o stwierdzenie nadpłaty.Wniosek może złożyć podatnik, u którego wystąpiła nadpłata podatku lub...

Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie można złożyć do 30 czerwca 2022 r.

Osoba, która opłaciła składki na dobrowolne ubezpieczenia po terminie za okres przed grudniem 2021 r., a chce zachować ciągłość...

Po ustaniu dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego można do niego przystąpić tylko przez nowe zgłoszenie do ZUS

Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje tylko na podstawie zgłoszenia złożonego na dokumencie ZUS ZUA. Nie jest już możliwe objęcie...

Popularne