zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Co nowego w prawie

Prowadzenie dokumentacji w poradniach psychologiczno-pedagogicznych – konieczność zabezpieczenia danych osobowych

Prezes UODO wystąpił do Ministra Edukacji i Nauki o rozważenie kompleksowego uregulowania w przepisach prawa kwestii związanych z prowadzeniem dokumentacji przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Urząd Ochrony Danych Osobowych dostrzegając od wielu lat lukę prawną w dostosowaniu regulacji dotyczących działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych do przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie...

Nadzór pedagogiczny bez ewaluacji

Dnia 04.09.2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z ... (...) dn. 01.09.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1618) – nowelizacja zniosła ewaluację wewnętrzną i zewnętrzną oraz monitorowanie, ograniczając tym...

Nowa karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

Dnia 08.09.2021 r. weszło w życie rozporządzenie MEiN z dn. 22.07.2021 r. zmieniające rozporządzenie MEN w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2021 r. poz. 1548), w którym ustalono nowe ... (...) brzmienie załącznika nr 6 „Karta kwalifikacyjna uczestnika...

„Poznaj Polskę” – nowe przedsięwzięcie MEiN

W piątek, 27 sierpnia minister Przemysław Czarnek podpisał komunikat o ustanowieniu nowego przedsięwzięcia edukacyjnego „Poznaj Polskę”. W ramach tego projektu szkoły otrzymają środki na dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Nabór wniosków...

Egzamin maturalny w szkołach starego ustroju

Dnia 09.08.2021 r. weszło w życie rozporządzenie MEiN z dn. 04.08.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 1427). Nowelizacja wprowadza modyfikacje w rozp. MEN z dn. 21.12.2016 r....

Znamy już wymogi sanitarne dla placówek oświatowych na nowy rok szkolny

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 01.09.2021 r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja...

Uruchomiono wsparcie dla sklepików szkolnych

Sklepiki szkolne, które poniosły straty z powodu obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, otrzymają pomoc. Przedsiębiorcy mogą liczyć na świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Wnioski można składać od ... (...) jutra, czyli 23 lipca. Nowelizacja Tarczy antykryzysowej zakłada pomoc przedsiębiorcom,...

Wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia wspomagające dla uczniów

W dniu 28.05.2021 r. prezydent RP podpisał uchwaloną 15.04.2021 r. nowelizację ustawy covidowej, która zwiększa limit rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 o kwotę 187 mln zł. Dodatkowe środki finansowe zostaną przekazane samorządom z przeznaczeniem na wypłatę...

Sklepiki szkolne skorzystają z tarczy branżowej

Dnia 20 maja sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Jeżeli nowelizację uchwali senat i podpisze prezydent, z...

Wkrótce wakacje. Prezentujemy wymogi sanitarne wypoczynku latem

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Zalecenia zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo i minimalizować ryzyko zakażenia podczas zorganizowanego wypoczynku w czasie epidemii COVID-19. Bezpieczny...

Najnowsze

Prowadzenie kursów i warsztatów w działalności gospodarczej

„Aktualnie prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie PKD 71.11.Z i 74.10.Z. W najbliższym czasie chciałabym rozszerzyć działalność o prowadzenie...

MF: Złożenie czynnego żalu drogą elektroniczną nadal funkcjonuje

Zmiany w art. 16 § 4 Kodeksu karnego skarbowego wprowadzone ustawą o doręczeniach elektronicznych nie modyfikują treści merytorycznej...

Narodowy program zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Wiceminister Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uczestniczył w Konferencji „30 lat PFRON – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, która...

Popularne

Rozp. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1871 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z...

Opublikowano jednolity tekst ustawy o CIT

W Dzienniku Ustaw pod poz. 1800 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o...

Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1842 Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz....

Ogłoszenie naboru do programu Laboratoria Przyszłości

– Chcemy stworzyć w każdej szkole podstawowej laboratoria przyszłości, czyli nowoczesne pracownie, robotyczne, techniczne, tak żeby dzieci mogły odkrywać sobie swoje talenty i rozwijać...