Zmiany w podziale środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli

298

Wdrożenie nowego systemu wspomagania szkół i placówek spowodowało konieczność określenia na nowo kryteriów podziału środków przeznaczanych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!