Związki zawodowe

485

Nieprzedstawienie przez zakładową organizację związkową informacji, o której mowa w art. 251 ust. 2 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, ze zm.) powoduje, że nie są wadliwe czynności podjęte przez pracodawcę bez wymaganego współdziałania z tą organizacją, aż do dnia przedstawienia…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułk.p. – Dział XV. Przepisy końcowe (art. 296-305)
Następny artykułk.p. – Dział XIV. Przedawnienie roszczeń (art. 291-295)