Bezpłatne leki dla młodszych seniorów

20

Podczas ostatniego posiedzenia Senatu, które zakończyło się 6 sierpnia 2021 r., senatorowie zdecydowali o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (inicjatywa grupy senatorów).

Zgodnie z projektem uprawnieniami do bezpłatnego zaopatrzenia w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne mają zostać objęte wszystkie osoby, które ukończyły 70. rok życia. Obecnie takie uprawnienia przysługują osobom w wieku od 75 lat.

Projekt rozszerza także sposób weryfikacji przez pielęgniarkę lub lekarza danych pacjenta, który jest wykluczony elektronicznie i nie posiada internetowego konta pacjenta (IKP).

Senat chce także ułatwienia w wypisywaniu leków przez lekarzy i pielęgniarki w opiece ambulatoryjnej dla seniorów po leczeniu szpitalnym, którzy nie mają Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Chodzi o to, by pielęgniarki i lekarze w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej mogli wypisywać leki tylko na podstawie dokumentacji medycznej pacjenta. Obecnie muszą korzystać oni z Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analiz i Udostępniania Zasobów Cyfrowych, która jest powiązana z IKP.

Jak podkreślają autorzy projektu, na około 10 mln seniorów zaledwie około 108 tys. ma dostęp do IKP. Zmiana ta ma zatem doprowadzić do ułatwień w dostępie do leków dla seniorów po leczeniu szpitalnym.

Źródło: senat.gov.pl

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!