Ceny kredytów ostro w górę

15

W marcu 2022 roku ICI (Income Cost Index), obrazujący relacje wybranych kategorii przychodów do kosztów, jakie ponoszą uczestnicy rynku, spadł o ponad 1,5 punktu w stosunku do poprzedniego miesiąca. Od blisko roku wskaźnik jest w wyraźnym trendzie spadkowym.

W tym miesiącu najsilniejszy negatywny wpływ na wartości wskaźnika miały dane pochodzące z rynku finansowego. Było to pogorszenie się relacji pomiędzy przychodami firm uzyskiwanymi ze sprzedaży towarów i usług a średnim oprocentowaniem nowo zaciąganych kredytów, przeznaczanych głównie na cele inwestycyjne. Stało się to za sprawą wzrostu stóp procentowych w bankach. Tylko w ciągu ostatniego miesiąca średnie oprocentowanie kredytów wzrosło o 47 punktów bazowych, zaś w porównaniu do sytuacji sprzed roku o blisko 200 p. b. Ograniczy to wielu firmom dostęp do środków inwestycyjnych a tym samym odsunie ich plany inwestycyjne na bliżej nieokreśloną przyszłość.

Znacząco zmniejszyła się różnica pomiędzy rynkowym oprocentowaniem długoterminowych i krótkoterminowych papierów dłużnych emitowanych przez skarb państwa. Na rynku kontynuowana jest przecena wszystkich kategorii papierów dłużnych skarbu państwa, co z jednej strony jest konsekwencja wzrostu podstawowych stóp procentowych NBP, z drugiej zaś wyrazem braku wiary inwestorów finansowych w pomyślne długookresowe perspektywy polskiej gospodarki, skuteczność rządu w kreowaniu polityki gospodarczej i skuteczność banku centralnego w zwalczaniu inflacji.

W firmach sektora przetwórstwa przemysłowego w dalszym ciągu pogarsza się relacja pomiędzy bieżącymi przychodami uzyskiwanymi ze sprzedaży a ponoszonymi kosztami. Pomimo znaczącej poprawy dynamiki produkcji sprzedanej, tempo wzrostu kosztów przewyższa ją, przyczyniając się do pogorszenie sytuacji finansowej w firmach tego sektora.

BIEC

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułPolski Ład: Praktyczna analiza zmian w PIT 2022, cz. 8
Następny artykułPIT za 2021: ulga dla rodzica samotnie wychowującego dziecko