zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

CIT

MF: Pożyczki w dokumentacji cen transferowych

Transakcja pożyczki powinna być wykazana w dokumentacji cen transferowych sporządzanej w każdym, tj. pierwszym i kolejnym, roku podatkowym aż do czasu jej spłaty, o ile w danym roku podatkowym wystąpi obowiązek dokumentacyjny - tj. wartość pożyczki przekroczy próg 10 mln zł. Z kolei dla...

Pomoc dla obywateli Ukrainy z preferencjami podatkowymi

12 marca br. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ustawa zawiera korzystne rozwiązania podatkowe dla obywateli Ukrainy, jak i dla osób i firm, które pomagają ofiarom skutków działań wojennych. Nowe przepisy opublikowano w Dzienniku Ustaw pod poz. 583. Regulacje...

Ulga na sponsoring

Ulga na sponsoring dotyczy zarówno podatników PIT (prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach według skali podatkowej i podatkiem liniowym) oraz podatników CIT, uzyskujących przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych. Ulga polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na...

Zwolnienie z opodatkowania dochodów spółek będących podatnikami CIT

Spółki będące podatnikami CIT, posiadające prawo do udziału w zyskach spółki komandytowej lub spółki jawnej, która uzyskała status podatnika CIT na mocy znowelizowanych od 1 stycznia 2021 r. przepisów, mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów uzyskiwanych z udziału w zyskach takiej...

Rozliczenie straty przez spółkę po przystąpieniu do PGK – interpretacja ogólna

INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD6.8202.4.2021 MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 19 października 2021 r. w sprawie sposobu obliczania bezpośrednio kolejno następujących po sobie pięciu lat podatkowych dla celów rozliczenia przez spółki strat powstałych i nierozliczonych w latach poprzedzających pierwszy rok podatkowy podatkowej grupy kapitałowej (Dz.Urz. MFFiPR z...

Menu podatki