Czarnek: Rozpoczęły się egzaminy próbne w szkołach

MEiN: Wczoraj rozpoczęły się próbne egzaminy maturalne, które potrwają do 16 marca.

6

Rano maturzyści mierzyli się zadaniami z języka polskiego, po godzinie 14:00 z języka łacińskiego i kultury antycznej oraz języka mniejszości narodowej. Do południa maturzyści pobrali ze strony CKE prawie 16 tys. arkuszy.

– Pomimo przeszkód pandemicznych rozpoczęliśmy wczoraj próbne egzaminy maturalne i planujemy przeprowadzenie egzaminów próbnych dla klas ósmych. Dziękuję dyrektorom za przygotowanie odpowiednich warunków, egzaminy odbywają się w sposób bezpieczny. – powiedział podczas konferencji Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Minister podkreślił, że Polska była jednym z pierwszych krajów w Europie, który już w grudniu miał gotowe standardy przeprowadzania egzaminów w roku szkolnym 2020/2021. Przepisy były gotowe 16 grudnia. Konsekwentnie realizujemy przyjęty harmonogram przeprowadzania egzaminów.

03 marca rozpoczęliśmy egzaminy próbne i przygotowujemy się do egzaminów majowych. Jeśli sytuacja epidemiczna będzie stabilna, nie przewidujemy zmian w zakresie terminów matur.

Egzaminy w roku szkolnym 2020/2021

W 2021 r. egzaminy zostaną przeprowadzone na podstawie zawężonego zakresu wymagań podstawy programowej. Ta jednorazowa zmiana spowodowana jest analizą ubiegłorocznych egzaminów i bieżącą sytuacja epidemiczną. Decyzja o zastosowaniu prostszej formuły, jasno określonych wymagań egzaminacyjnych i szkoleniach dla nauczycieli była znana już w grudniu 2020 r.

Harmonogram testów diagnostycznych

Egzaminy próbne dla maturzystów potrwają do 16 marca br. Arkusze próbne będą zamieszczane zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez CKE w dwóch sesjach w ciągu dnia: ok. godz. 9:00 i 14:00 na stronach internetowych MEiN, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Egzaminy próbne mogą być przeprowadzane stacjonarnie w pełnym reżimie sanitarnym lub zdalnie. Test diagnostyczny to informacja dla uczniów i nauczycieli, które wiadomości i umiejętności zostały już opanowane w stopniu zadawalającym, a które wymagają jeszcze doskonalenia. Z tego powodu rekomendujemy, aby nauczyciele nie wystawiali z tych testów ocen cząstkowych. Należy pamiętać, że egzaminy próbne są dobrowolne dla ucznia.

Deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego złożyło prawie 271 tys. uczniów ostatnich klas liceów ogólnokształcących i techników. Ponadto do egzaminu przystąpią także absolwenci z lat ubiegłych, jest ich około 30 tys. więcej niż w poprzednim roku.

Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pobrano prawie 16 tys. razy (stan na godz. 11.00). Dodatkowo arkusze były pobierane również ze strony okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz MEiN.

Egzamin próbny dla ósmoklasistów rozpocznie się 17 marca i zakończy 19 marca. Będzie przebiegał zgodnie z następującym harmonogramem.

  • 17 marca br.(środa), godz. 9:00 – język polski
  • 18 marca br.(czwartek), godz. 9:00 – matematyka
  • 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne

W maju 2021 r. do egzaminu ósmoklasisty przystąpi ponad 360 tys. uczniów.

Wytyczne sanitarne

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.

Opracowany dokument został podzielony na sześć sekcji, w których kolejno przedstawiono takie kwestie jak m.in. środki bezpieczeństwa i ochrony osobistej, sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego czy wytyczne dotyczące możliwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu.

Dokument zawiera wiele wytycznych, z których część musi być wdrożona obligatoryjnie, a część ma formę rozwiązań możliwych do zastosowania. To z nich dyrektor szkoły, ośrodka lub placówki wybiera te, które można wprowadzić w danej jednostce.

Wytyczne znajdują się na stronie CKE oraz MEiN

Więcej informacji dotyczących egzaminów można znaleźć na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.gov.pl oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Materiały:

Prezentacja PREZENTACJA​_MEiN​_i​_CKE.PDF 1.30MB

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!