Dokumentowanie ustania stosunku pracy

467

Dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia gromadzi się w części C akt osobowych pracownika, stanowiącej, tak jak część A i część B, integralny element dokumentacji pracowniczej. Dokumenty gromadzone przez pracodawcę w związku z ustaniem zatrudnienia Niezależnie od tego czy ustanie stosunku pracy nastąpiło w wyniku czynności prawnej jednej ze stron (rozwiązanie umowy przez pracodawcę lub pracownika), czy też do wygaśnięcia…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!