Wygaśnięcie stosunku pracy z mocy prawa

663

Na gruncie obowiązujących przepisów prawa pracy istnieją dwa zasadnicze odrębne tryby ustania stosunku pracy: rozwiązanie umowy o pracę – następujące z woli jednej lub obu stron (na mocy porozumienia) na podstawie czynności prawnej, którą jest złożenie oświadczenia woli (na ten temat patrz: pkt 1 niniejszego rozdziału), wygaśnięcie umowy o pracę – następujące z mocy prawa,…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!