GUS: Trwanie życia w zdrowiu w 2020 r.

17

W 2020 r. trwanie życia w zdrowiu wyniosło 59,2 roku dla mężczyzn i 63,1 roku dla kobiet, oznacza to spadek w stosunku do roku poprzedniego odpowiednio o 0,5 i 0,2 roku. Redukcja ta w głównej mierze była związana ze skróceniem się przeciętnego trwania życia.

Spadek trwania życia w zdrowiu (Healthy Life Years, HLY) na poziomie krajowym nie przełożył się na proporcjonalny spadek tego wskaźnika na poziomie województw. W 2020 r. wskaźnik HLY0 najbardziej zmniejszył się dla mężczyzn w województwach:

 • dolnośląskim,
 • małopolskim,
 • opolskim,
 • śląskim oraz
 • świętokrzyskim (spadek o 0,7 roku),

a dla kobiet w województwie

 • podkarpackim (spadek o 0,7 roku) oraz
 • lubelskim i podlaskim (spadek o 0,6 roku).

Jedynie dla mężczyzn w lubuskim trwanie życia w zdrowiu utrzymało się na ubiegłorocznym poziomie. Dla kobiet wzrosło w województwach małopolskim (wzrost o 0,2 roku), śląskim (wzrost o 0,3 roku), świętokrzyskim (wzrost o 0,1 roku), wielkopolskim (wzrost o 0,4 roku) oraz zachodniopomorskim (wzrost o 0,6 roku).

Występuje duże zróżnicowanie przestrzenne wartości wskaźników oczekiwanego trwania życia w zdrowiu w Polsce, zwłaszcza w przypadku kobiet. W 2020 r. najdłuższe trwanie życia w zdrowiu w momencie narodzin zaobserwowano dla mężczyzn w województwach:

 • wielkopolskim (61,2),
 • zachodniopomorskim (60,7) i
 • lubuskim (60,6).

Natomiast najkrótsze w:

 • łódzkim (58,1),
 • śląskim (58,6) oraz
 • dolnośląskim (58,6).

Dla kobiet najwyższe wartości (powyżej 64 lat) odnotowano w województwach:

 • wielkopolskim, zachodniopomorskim oraz lubuskim,

a najniższe w:

 • lubelskim (62,3)oraz
 • łódzkim (62,5).

Wydłużenie trwania życia w zdrowiu jest jednym z głównych celów polityki zdrowotnej wielu krajów. Jeżeli oczekiwane trwanie życia w zdrowiu wzrasta szybciej niż przeciętne trwanie życia, oznacza to, że ludzie przez coraz większą część życia charakteryzują się dobrym zdrowiem. Oczekiwane lata przeżyte w zdrowiu (Healthy Life Years, HLY) nazywane też wskaźnikiem oczekiwanej długości życia bez niepełnosprawności (Disability Free Life Expectancy, DFLE) to wskaźnik obrazujący sytuację zdrowotną ludności, obliczany na podstawie tablic trwania życia oraz indywidualnie i subiektywnie postrzeganej niepełnosprawności.

GUS

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułSzkoły z edukacją wojskową
Następny artykułHandel on-line. Europejczycy coraz chętniej robią zakupy w sieci