Jednorazowy dodatek pieniężny dla emerytów i rencistów w 2016 r. – Sejm rozpatrzył trzy propozycje

463

Sejm rozpatrzył w pierwszym czytaniu trzy poselskie projekty ustaw o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. Zostały one złożone przez Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego (druk nr 80), Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość (druk nr 81) oraz Klub…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!