Wskaźnik waloryzacji składek emerytalnych za III kw. 2015 r.

375

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2015 r., ogłoszony przez MPiPS w obwieszczeniu z dnia 8 grudnia 2015 r. (M.P. poz. 1269), wyniósł 100,00%.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!