k.p.a. – Dział VII. Wydawanie zaświadczeń (art. 217-220)

856

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.187 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2021 r. poz. 187), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 12.02.2021 r. — dotyczy art. 217. Art. 217. § 1. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. § 2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli: 1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!