k.p.w. – Dział VII. Czynności wyjaśniające (art. 54-56a)

609

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1124 Art. 54. § 1. W celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie oraz zebrania danych niezbędnych do sporządzenia takiego wniosku, Policja z urzędu przeprowadza czynności wyjaśniające. Czynności te w miarę możności należy podjąć w miejscu popełnienia czynu bezpośrednio po jego ujawnieniu. Powinny one być zakończone w ciągu…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!