k.p.w. – Dział XIII. Koszty postępowania (art. 117-121)

549

Ostatnia zmiana Dz.U. 2024.977 Art. 117. § 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, wszelkie wydatki w toku postępowania w sprawach o wykroczenia, w tym wydatki ponoszone w toku czynności wyjaśniających, wykłada tymczasowo Skarb Państwa. § 2. Wydatki związane z ustanowieniem obrońcy lub pełnomocnika wykłada strona, która go ustanowiła. § 3. Wydatki, o których mowa w…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!