Karta wypadku

565

Zamieszczony formularz („Karta wypadku”) stosuje się do zdarzeń uznawanych za wypadek przy pracy, wskutek których poszkodowanymi są osoby niebędące pracownikami, zaistniałych w okolicznościach wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!

Załączniki