Karty przedpłacone to świadczenie pieniężne

532

ZUS wydał decyzję w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wartości korzyści materialnej przyznanej pracownikom w postaci kart przepłaconych.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!