Kwoty wolne od potrąceń w 2021 r.

26

Przepisy Kodeksu pracy przewidują szczególną ochronę wynagrodzenia pracowników przed potrąceniem, ustanawiając tzw. kwotę wolną od potrąceń. Wysokość tej kwoty zależna jest od minimalnego wynagrodzenia, które wraz z początkiem 2021 roku wzrosło do poziomu 2800 zł, dlatego z dniem 01.01.2021 r. uległa ona zmianie. Zgodnie z zapisem art. 871 § 1 k.p. wolna od potrąceń jest…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!