Legalna praca – kampania informacyjna KE

15

Europejska Platforma ds. Zwalczania Pracy Niezadeklarowanej przy Komisji Europejskiej rozpoczęła swoją pierwszą kampanię informacyjną, zmierzającą do zwiększania świadomości pracodawców i pracowników na temat korzyści związanych z pracą legalną. Ogólnym celem kampanii jest zwalczanie pracy niezarejestrowanej oraz głównych przyczyn różnic pomiędzy wartościami, praktykami oraz przekonaniami obywateli a przepisami. Przedsięwzięcie przewiduje informowanie pracowników w zakresie ich praw,…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!