Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – nowe unormowania

26

Z dniem 5 stycznia 2021 roku – z mocą od 1 stycznia br. – weszły w życie nowe przepisy wykonawcze dotyczące miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Regulacje, o których wyżej była mowa, zostały zawarte w rozp. MRIPS z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!