Nagroda w podstawie wynagrodzenia

430

Czy otrzymana przez pracownika nagroda powinna zostać włączona do podstawy wynagrodzenia chorobowego?

„Spółka w związku z likwidacją jednego z oddziałów terenowych wypowiedziała wszystkim pracownikom umowy o pracę z zachowaniem okresów wypowiedzenia. Jedna z pracownic nie przyjęła wypowiedzenia z powodu oświadczenia w tym dniu o ciąży – w tym samym dniu dostarczyła zaświadczenie lekarskie o przewidywanym terminie porodu. W związku z tym wypowiedzenie umowy o pracę zostało cofnięte. Pracownica ta ze względu na wzorcowe wywiązywanie się z obowiązków została wybrana razem z drugą osobą z działu do zamknięcia wszystkich spraw formalnych oddziału. W zamian za wywiązanie się ze wszystkich zadań i pełną dyspozycyjność do czasu zamknięcia oddziału spółka zadeklarowała wypłatę nagrody w wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia. Pracownica wywiązała się ze wszystkich zadań i pomimo ciąży miała 100% obecności w pracy do końca funkcjonowania oddziału, dlatego spółka wypłaciła zadeklarowaną nagrodę, od której odprowadziła wszystkie składki ZUS. Pracownica po zamknięciu oddziału przeszła na zwolnienie lekarskie. Do wyliczenia podstawy wynagrodzenia i zasiłku chorobowego spółka (jako płatnik składek) nie wliczyła nagrody za wypełnienie wszystkich zadań w myśl art. 41 pkt 2 ustawy zasiłkowej. Pracownica jednak wystąpiła do spółki o uwzględnienie tego składnika z powodu wliczenia przez ZUS tej samej nagrody drugiej z osób zamykających oddział (z drugim pracownikiem spółka rozwiązała umowę o pracę). Czy spółka powinna na nowo przeliczyć podstawę świadczenia chorobowego i wypłacić pracownicy wyrównanie zasiłku chorobowego i obecnie macierzyńskiego?”

Zgodnie z przytoczonym w pytaniu art. 41 pkt 2 ustawy …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!