Nauczyciel uzyskał mianowanie, ale w aktach nie odnotowano przekształcenia stosunku pracy. Co należy zrobić?

338

Nauczycielka uzyskała awans na nauczyciela mianowanego w dniu 17.07.2009 r., pracowała wtedy na pełnym etacie na czas nieokreślony. Od września 2009 r. przebywała najpierw na zwolnieniu lekarskim, a potem na urlopie macierzyńskim. Od września 2010 r. do dziś pracuje w niepełnym wymiarze godzin. Czy na podstawie art. 10 pkt. 5a KN jej umowa o pracę z dniem 1.09.2009 r. przekształciła się w stosunek pracy na podstawie mianowania? Nauczycielka nie złożyła żadnego wniosku (takie jest stanowisko kierowniczki gminnego zespołu obsługi szkół) i nie otrzymała żadnego pisma potwierdzającego to przekształcenie. Czy mogę jej teraz wydać takie pismo potwierdzające, czy jest już za późno?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!