Nowela ustawy o promocji zatrudnienia wynikająca z przepisów o wspieraniu innowacyjności

296

Z dniem 01.01.2016 r. wejdzie w życie, z jednym wyjątkiem, ustawa z dn. 25.09.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U. poz. 1767), która przewiduje modyfikacje do 10 ustaw, w tym także w ustawie z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!