Nowelizacja Kodeksu pracy – zmiany obowiązujące od 22.02.br.

341

Z dniem 22.02.br. wchodzą w życie zmiany w k.p. wynikające z ustawy z dn. 25.06.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1220), zwanej dalej „nowelizacją”, której zasadniczym celem jest uporządkowanie przepisów k.p. w zakresie zawierania i rozwiązywania terminowych umów o pracę.

Po zmianach k.p. będzie przewidywał następujące rodzaje umów o pracę: na okres próbny, na czas nieokreślony i na czas określony. Nie będzie już zatem stosowana umowa na czas wykonania określonej pracy.

Jeśli chodzi o umowę o pracę na okres próbny, to będzie ona nadal wynosić maksymalnie 3 miesiące, przy czym w

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!