Obowiązki pracownika

532

Wykonywanie pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę – stanowi podstawowe zobowiązanie pracownika wynikające z nawiązania stosunku pracy, niezależnie od tego, czy nastąpiło to na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, czy spółdzielczej umowy o pracę. Ustawodawca sprecyzował obowiązki pracownika w treści art. 100 k.p., należy jednak podkreślić, iż nin. przepis, podobnie jak w przypadku…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!