Od 1 grudnia przedsiębiorcy łatwiej uzyskają zgodę na odroczenie terminu płatności składek ZUS

338

Pracodawcy będą mogli wystąpić do ZUS o odroczenie płatności lub rozłożenie na raty także składek z części pracowniczej – to jedna z głównych zmian wynikających z ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2015 r. Jest to drobna, ale bardzo istotna zmiana dla wielu przedsiębiorców.

Spłata należności w systemie ratalnym jest jedną z najskuteczniejszych form odzyskiwania należności z tytułu składek. Zawarcie układu ratalnego pozwala płatnikowi na dalsze prowadzenie działalności gospodarczej oraz zawieszenie wszelkich dotychczas prowadzonych działań egzekucyjnych, zarówno w ramach egzekucji własnej prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i poprzez Urzędy Skarbowe.

Nowelizacja z dnia 9 kwietnia 2015 r. przewiduje zmianę przepisów art. 29 ust. 1 i art. 30 w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.) przez dopuszczenie odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty całej zaległości dłużnika z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, w tym również należności finansowanej przez ubezpieczonego. Nowelizacja wychodzi naprzeciw tym pracodawcom, którzy w związku z problemami finansowymi nie opłacają składek z części pracowniczej, a w obecnym stanie prawnym nie mają możliwości zawarcia odpowiedniej ugody z ZUS, aby móc tę sytuację uregulować.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!