W Dzienniku Ustaw z dnia 27 marca 2018 r. pod pozycją 623 ogłoszono obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 06.03.2018 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 786).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułDeficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r.
Następny artykułUstawa wprowadzająca e-recepty podpisana przez Prezydenta