Podstawa wymiaru składek

440

Ustalanie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dn. 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.), dalej jako „s.u.s.”, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe stanowi przychód (albo suma przychodów) – w rozumieniu ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), dalej „u.p.d.f.”.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!