Postępowanie kontrolne

680

Postępowanie kontrolne prowadzone przez PIP Zasady oraz tryb postępowania kontrolnego prowadzonego przez PIP zostały określone w Rozdziale 4 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1251, ze zm.), zwanej dalej „ustawą o PIP”. Należy podkreślić, że w obecnym stanie prawnym PIP sprawuje także kontrolę legalności zatrudnienia,…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!