Poszukiwani młodzi specjaliści

13

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w samym sierpniu nieznacznie spadł. Ta korekta była nie do uniknięcia, gdyż do tej pory notowaliśmy ostry pięciomiesięczny wzrost, obserwowany od samego początku zniesienia działań osłonowych.

W sierpniu największą redukcję liczby internetowych ogłoszeń o pracy w relacji do miesiąca ubiegłego notujemy w woj. mazowieckim, kujawsko-pomorskim oraz dolnośląskim. Wbrew ogólnym spadkom w niektórych województwach w sierpniu wakatów nieco przybyło. Najwięcej nowych ofert zatrudnienia pojawiło się w woj. lubuskim, podkarpackim oraz śląskim.

Wśród szerokich grup ofert pracy, w sierpniu ofert przybyło jedynie dla przedstawicieli branży budowlanej oraz grupy pracowników wymagających wykształcenia w kierunku nauk ścisłych. Warto zaznaczyć, iż w branży budowlanej, po zastoju od kwietnia br. notujemy wyraźny wzrost liczby ukazujących się w Internecie ofert zatrudnienia. Grupie ofert dot. pracowników legitymujących się wykształceniem w kierunku nauk ścisłych sierpień był trzecim miesiącem z rzędu, w którym wystąpił wzrost. Spadki notujemy w zawodach usługowych oraz tych wymagających kwalifikacji z nauk społecznych i prawnych, przy czym w tej pierwszej grupie były one istotnie większe. Należy podkreślić, iż ogółem liczba wakatów pozostaje obecnie na poziomie wyższym niż przed epidemią, choć ta nie została one jeszcze pokonana. Najlepszy pod tym względem wynik osiągnęła grupa nauk ścisłych, zaś najgorszy – nauk społecznych.

Spośród kluczowych źródeł zagrożeń wyróżniamy niedobór niektórych surowców i związane z tym zakłócenia w łańcuchach dostaw w gospodarce międzynarodowej. Wraz ze wzrostem kosztów zatrudnienia rozkręca on spiralę inflacji typu podażowego, której niezwykle trudno przeciwdziałać. Na dodatkowy komentarz zasługuje sytuacja w zakresie wynagrodzeń, o wzroście których wskazują również inne wskaźniki wyprzedzające dla polskiej gospodarki. Od początku br. notujemy wyraźny wzrost odsetka ofert skierowanych do młodych specjalistów oraz spadek, choć nieznaczny, odsetka ofert dla specjalistów z kilkoma latami doświadczenia. Takie zmiany możemy potraktować jako jeden ze sposobów redukcji kosztów zatrudnienia, gdyż młodzi specjaliści są bardziej elastyczni zarówno pod względem zarobków, jak również warunków zatrudnienia.

BIEC

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!