Pracownicy urzędów administracji rządowej i innych jednostek budżetowych – zmiany w przepisach płacowych

12

Z dniem 25 listopada br. weszły w życie zmiany do rozp. RM z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz.U. poz. 134, z późn. zm.).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!