Pracownicy urzędów państwowych oraz pracownicy samorządowi – zmiany obowiązujące od 22.02.br.

294

Z dniem 22.02.br. weszły w życie zmiany do ustawy z dn. 16.09.1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 269, ze zm.), zwanej dalej „u.p.u.p.”, oraz do ustawy z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202, ze zm.), określanej dalej jako „u.p.s.”, wprowadzone za pośrednictwem nowelizacji k.p.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!