Pracownicy w UE przepracowali w II kwartale roku więcej godzin niż w I kwartale

17

W drugim kwartale 2021 r. osoby zatrudnione w UE w wieku 20–64 lata  przepracowały łącznie 3,0% więcej godzin w porównaniu z pierwszym kwartałem 2021 r.

Wzrost odnotowano w większości państw członkowskich. Największy wzrost wolumenu rzeczywistych godzin pracy zaobserwowano w Grecji (+18,0%). Natomiast osoby zatrudnione w sześciu państwach członkowskich przepracowały mniej godzin w pracy w drugim kwartale 2021 r.; spadek wahał się od -0,2% (w Luksemburgu) do -3,6% (w Belgii).

Informacje na temat krótkoterminowego rozwoju godzin pracy zapewniają perspektywę nakładu pracy w świetle trwającej pandemii COVID-19. Podczas tego kryzysu na rynek pracy wpłynęły ograniczenia podjęte przez państwa członkowskie UE. Niektóre z tych ograniczeń miały bezpośredni lub pośredni wpływ na liczbę godzin pracy zatrudnionych osób.

Na poziomie UE łączna liczba godzin faktycznie przepracowanych przez kobiety wzrosła nieco bardziej (+3,3 %) niż łączna liczba godzin faktycznie przepracowanych przez mężczyzn (+2,7 %). Wyższy wzrost czasu pracy kobiet niż mężczyzn znalazł odzwierciedlenie w większości państw członkowskich. Niektóre kraje wyróżniały się jednak dość wyraźną różnicą między obiema płciami. Na przykład w Grecji liczba godzin faktycznie przepracowanych przez kobiety wzrosła o 23,9%, podczas gdy godziny przepracowane przez mężczyzn wzrosły o 14,5%.

Kierunek zmiany faktycznie przepracowanych godzin był taki sam dla mężczyzn i kobiet w większości państw członkowskich, przy czym w obu przypadkach nastąpił wzrost lub spadek. Jedynymi wyjątkami były Słowenia (gdzie liczba godzin przepracowanych przez kobiety zmniejszyła się o -0,1%, w przeciwieństwie do wzrostu godzin przepracowanych przez mężczyzn o 2,0%), Luksemburg (kobiety: +0,7%, mężczyźni: -0,8%) i Bułgaria (kobiety: +0,4%, mężczyźni: -2,7%).

gr.; Eurostat

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułPrzedsiębiorcy i sprawozdania finansowe z PARP
Następny artykułUwaga: Nowe prawo – Sygnaliści w zakładach pracy, o co chodzi?