Przeciętna stopa bezrobocia – urzędowe dane według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku

24

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) ogłosił przeciętną stopę bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 28 września 2021 r. zostało ogłoszone w Monitorze Polskim z dnia 30 września 2021 r. pod pozycją 889. Dane dotyczące bezrobocia na obszarze kraju publikowane w powyższym…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!