Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2020 r.

8

Główny Urząd Statystyczny podał informację o przeciętnym wynagrodzeniu w III kwartale 2020 roku. Przeciętna pensja wzrosła w stosunku do poprzedniego kwartału o 2,9%. Z kolei w ujęciu rocznym wzrosła o 4,8%. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 10 listopada 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kwartale 2020 roku wyniosło 5168,93 zł (M.P. poz. 1030)….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!