Przepisy Kodeksu pracy regulujące czas pracy

438

Problematyka czasu pracy nauczycieli kompleksowo i wyczerpująco uregulowana jest w postanowieniach Karty Nauczyciela. Jednak oprócz pracowników pedagogicznych w szkole czy placówce zatrudnieni są również pracownicy administracji i obsługi i choć posiadają oni – tak jak nauczyciele – swoją pragmatykę zawodową, czyli ustawę z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.), dalej „u.p.s.”, to w obecnym stanie prawnym kwestię czasu pracy tej grupy pracowników normuje Kodeks pracy.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!