Przesłuchiwanie nieletnich przed komisją dyscyplinarną dla nauczycieli

284

10 grudnia 2015 r. wejdzie w życie rozp. MEN z dn. 23.10.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1831).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!