Regulamin pracy

496

Regulamin pracy jako zakładowe źródło prawa pracy Regulamin pracy jest jednym z podstawowych aktów zakładowego prawa pracy, regulującym kwestie organizacyjne i porządkowe związane z procesem pracy. W ogólnym zarysie regulamin pracy ma dostosowawczy charakter – inaczej mówiąc celem jego wydania jest przeniesienie na grunt konkretnego zakładu pracy powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy. W związku z tym zasadnicza część regulaminu powinna zawierać…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!