Rozp. w sprawie przekazywania przez pracodawcę organowi nadzoru rocznej informacji dotyczącej realizacji prowadzonego pracowniczego programu emerytalnego

425

Dz.U. 2004.123.1297 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie przekazywania przez pracodawcę organowi nadzoru rocznej informacji dotyczącej realizacji prowadzonego pracowniczego programu emerytalnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1297 Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o  pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!

Załączniki