Składki na ubezpieczenia społeczne rolników w IV kw. 2013 r.

381

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dn. 06.09.2013 r. (M.P. z 2013 r. poz. 740) miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kw. 2013 r. wynosi 42 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Składka ta została utrzymana na takim samym poziomie jak w trzech poprzednich kwartałach br.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułProtesty związkowców
Następny artykułZawody regulowane, w przypadku których może być wszczęte postępowanie legalizacyjne