Świadczenia przysługujące w okresie urlopu wychowawczego

421

Urlop wychowawczy stanowi przerwę w zatrudnieniu przeznaczoną na realizację przez pracownika obowiązków związanych z wychowaniem dziecka w okresie przypadającym po urlopie macierzyńskim. Podstawowe uregulowania dotyczące urlopu wychowawczego określono w przepisach k.p. (art. 186-1867), zaś szczegółowe warunki udzielania tego urlopu, w tym formę i termin złożenia wniosku w sprawie udzielenia urlopu ustalono w przepisach wykonawczych (rozp. MGPiPS z dn. 16.12.2003 r., Dz.U. Nr 230, poz. 2291)….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułProgramy nauczania i podręczniki szkolne
Następny artykułEgzamin zawodowy 2013 – nowe zasady dostosowania do potrzeb uczniów