Świadczenie usług i kara umowna

Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych.

12
„Zawarliśmy w zeszłym roku umowę na przygotowanie wniosku do dofinansowanie dla firmy przedsiębiorstwo X Sp. z o.o. “Ze względu na to, że harmonogram konkursów na rok 2021 nie został jeszcze ogłoszony, strony uzgadniają, że w/w projekt zostanie złożony w pierwszym

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.