Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej – nowe przepisy

367

Z dniem 30.11.2015 r. wchodzą w życie przepisy nowego rozp. MSW z dn. 13.11.2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. poz. 1964). Wspomniane regulacje mają na celu realizację, na szczeblu wykonawczym, zmian wprowadzonych w ustawie z dn. 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!