Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2012 r., sygn. 1.10.2012

497

Objęcie zwolnieniem nieruchomości lub jej części służącej do obsługi linii komunikacyjnych autobusowych, stanowi pomoc publiczną a jej udzielenie następuje z uwzględnieniem czynników dopuszczalności tej pomocy.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!