Unijna ustawa antydyskryminacyjna – zmiana wynikająca z nowelizacji k.p.

391

Wśród aktów prawnych, jakie uległy zmianom w związku z wejściem w życie – z dniem 17.06.br. – nowelizacji k.p. z dn. 28.05.2013 r. (Dz.U. poz. 675) jest także ustawa z dn. 03.12.2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. Nr 254, poz. 1700).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!