Usługi – największy udział nowo zatrudnionych pracowników w II kwartale 2021 r.

12

Eurostat, badając dane z rynków pracy poszczególnych państw UE, podał dane o w których sektorach rynku zatrudniono najwięcej nowych pracowników.

W drugim kwartale 2021 r. najwyższy odsetek osób, które niedawno rozpoczęły pracę w UE, odnotowano w:

  • sektorze zakwaterowania i usług gastronomicznych  – 11% zatrudnionych,
  • sektorach „sztuka, rozrywka i rekreacja” oraz
  • „administracja i usług pomocniczych”  – w obu przypadkach po 6%
  • „rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo” oraz „budownictwo” – w obu przypadkach po 5%.Na drugim końcu skali osoby, które niedawno rozpoczęły pracę, stanowiły mniej niż 3% zatrudnionych w „edukacji” oraz „administracji publicznej i obronności”.

Informacje o udziale osób rozpoczynających pracę w niedawnym okresie pozwalają zorientować się, które obszary gospodarki najszybciej przyciągały nowych ludzi na początku ożywienia gospodarczego. Warto pamiętać, że COVID-19 poważnie wpłynął na dynamikę zatrudnienia.

gr., EUROSTAT

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!