WSA: przekształcenie szkoły w filię to wystarczający powód do odwołania dyrektora

380

Ustawa o systemie oświaty pozwala odwołać dyrektora szkoły „w szczególnie uzasadnionych przypadkach”, bez wypowiedzenia, w trakcie roku szkolnego. Zdaniem WSA w Poznaniu (II SA/Po 929/12) klauzula ta obejmuje różne stany faktyczne – także okoliczności niezależne od dyrektora, jak likwidacja szkoły czy jej przekształcenie w filię.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!