Wskaźnik zatrudnienia w UE

9

W pierwszym kwartale 2021 r. wskaźnik zatrudnienia wyrównany sezonowo dla osób w wieku 20-64 lat w UE wyniósł 71,9%.

Zastój na rynku pracy wyniósł w I kwartale 2021 r. 14,8% rozszerzonej siły roboczej w wieku 20-64 lata. Jego głównym powodem jest bezrobocie, które wyniosło 7,1%.

Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy stanowili 3,0% zatrudnionych, dyspozycyjni, ale nie poszukujący pracy 4,1%, a aktywnie poszukujący pracy, ale niezdolni do podjęcia pracy 0,7%.

Najniższe wskaźniki zatrudnienia i najwyższy zastój na rynku pracy w Grecji, Włoszech i Hiszpanii

Wśród państw członkowskich najwyższe wskaźniki zatrudnienia w pierwszym kwartale 2021 r. odnotowano w:

  • Holandii (81,0%),
  • Szwecji (79,5%),
  • Czechach (79,4%) i
  • Estonii (79,4%).

Najniższe wskaźniki zatrudnienia zaobserwowano w:

  • Grecji (58,3%),
  • Włoszech (61,1%) i
  • Hiszpanii (66,6%).

Całkowity zastój na rynku pracy był najniższy w:

  • Czechach (4,4%),
  • na Malcie (6,1%) i
  • Polsce (6,7%).

źródło: Eurostat, gr.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!